Algemene voorwaarden Bag Spa

Door uw item ter reparatie aan te bieden bij Bag Spa, neemt u deel aan onze service en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden, inclusief aanvullende voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers welke een overeenkomst aangaan met Bag Spa.

 

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikt maakt van onze service.

Door gebruik te maken van onze service en het aangeboden intake formulier te ondertekenen (zowel in persoon als digitaal), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent of dat u meerderjarig bent en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarig afhankelijke personen toe te staan deze service te gebruiken.
U mag onze service niet gebruiken voor illegale doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de service, wetten overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
Een schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de aan u geleverde diensten.

 

NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

 

De handelsnaam Bagspa is een BIOP geregistreerd merk opgericht in Nederland en mag daarvoor in geen enkel geval door derde gebruikt worden in de gehele benelux.

 

Inspectie van de items en een eventuele wijziging in uw offerte:


Het kan zijn dat wij uw items accepteren en vervolgens de offerte herzien.

Indien wij na een nadere inspectie tot de conclusie komen dat wij uw bestelling alleen kunnen uitvoeren op basis van een alternatieve offerte, en niet op basis van de door ons eerder verstrekte indicatieve offerte, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

In dit stadium bieden we u de mogelijkheid om de bestelling of een deel ervan te annuleren of door te laten gaan.

Als u de herziene offerte accepteert, sturen wij u een e-mail waarin we onze aanvaarding van uw bestelling volgens de herziene offerte bevestigen, op welk een bindend juridisch contract van kracht wordt. Als u de herziene offerte niet accepteert, sturen wij uw artikelen terug en brengen wij 25,- verwerkingskosten en de retour kosten in rekening.

 

 

 

Aangeboden diensten door Bag Spa

 

Reiniging:

Onze specialistische en unieke reinigingstechnieken leveren vaak geweldige resultaten op.

We hebben immers vele tassen voorbij zien komen en hebben hierdoor (bijna) alles al eens een keer in ons atelier gehad.

We beloven dan ook met veel vakbekwaamheid te werken, maar kunnen helaas geen garantie leveren op het volgende: vlekken, defecten en fouten te verwijderen die geen betrekking hebben op uw artikelen.

 

Dit omvat verborgen vlekken, defecten en fouten die pas duidelijk worden tijdens het reinigings-, reparatie- of restauratieproces.

Ook kunnen we niet garanderen dat we in staat zullen zijn om natuurlijke gebreken te verbergen of te verwijderen, of een ander gewenst resultaat te bereiken.

(Maar we zijn altijd bereid hierover in gesprek te gaan, om zo toch tot een bevredigend eind resultaat te kunnen komen.)

 

Houd ook in acht dat het ook mogelijk is dat, ondanks onze inspanningen, elke poging om uw artikelen schoon te maken, te repareren of te herstellen deze verborgen gebreken, vlekken of fouten kan verergeren of juist duidelijker zichtbaar kan maken.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke schade.

Houd er rekening mee dat u compleet persoonlijk verantwoordelijk bent voor de risico’s van alle behandelingen die aan uw items worden uitgevoerd.

 

In het bijzonder merken we op dat met de leeftijd leren en suède handtassen verslijten en verkleurd kunnen raken.

Vuil op het item kan soms deze slijtage verbergen die tijdens het reinigingsproces kan worden blootgesteld. Als dit gebeurt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en krijgt u een upgrade van uw service aangeboden om de kleur waar mogelijk in deze gebieden te herstellen.

 

Het is niet ons reinigingsproces dat deze schade heeft veroorzaakt en daarom zijn wij er niet aansprakelijk voor.

Vuil kan ook worden aangezien voor glans, die tijdens het reinigingsproces wordt verwijderd. Bag Spa is niet verantwoordelijk voor het verlies van glans tijdens het reinigingsproces.

(Wel hebben wij bijna altijd een passende oplossing er voor beschikbaar en/of zijn wij bereid hier in mee te denken met de klant.)

 

Vlekverwijdering:

 

Helaas kunnen we niet garanderen dat alle vlekken worden verwijderd.

Voeringen die onwijs vuil zijn geworden in de loop der jaren, kunnen bijzonder moeilijk naar tevredenheid gereinigd worden.

De basisprijs van het reinigen omvat niet het verwijderen van zware of ingesleten vlekken. Als een vlek niet kan worden verwijderd op een lederen item, zullen we ons best doen om de vlek met de juiste kleur te bedekken. Dit proces kan niet worden uitgevoerd op suède of stof. Deze service is niet inbegrepen in de afgesproken prij 

 

Restauratiewerkzaamheden en verven:

Tijdens de kleur restauraties kunnen we niet garanderen dat eventuele contrastkleurige stiksels onaangeroerd blijven. Aangezien deze stiksels meestal vervaardigd zijn van prachtige maar delicate materialen zoals wol of zijde kan het zou zijn dat de verf hier in opgenomen word.

(Wat niet wil zeggen dat we er altijd zorg voor dragen dat dit egaal gebeurd, in de tint van de tas.)

 

Hoe meer arbeid nodig is om uw artikel te herstellen, hoe meer processen en producten nodig zijn.

Dit kan in bepaalde omstandigheden de manier waarop je tas aanvoelt enigszins veranderen. Wij zullen ons te allen tijde inspannen om het artikel zo dicht mogelijk bij het origineel te houden.

Restauratie tijd:

Onze geschatte doorlooptijd van de service is meer dan 5 weken, afhankelijk van welke services zijn aangevraagd. Complexere taken kunnen echter langer duren. Ga hierbij uit van 6-8 weken.

Bag Spa kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de service veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden of aanvullende vereisten.

 

Levering:

Bag Spa accepteert zendingen van alle vervoerdersbedrijven en geeft hierbij de voorkeur aan verzekerde zendingen.

Dit omdat Bag Spa niet verantwoordelijk is voor eventuele verliezen of schade van de verzonden artikelen.

Ook bieden wij de optie via www.bagspa.nl/agenda een afspraak in te plannen om zo uw items persoonlijk in te kunnen leveren. 

   

PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het indienen van persoonlijke informatie via zowel de website als telefonisch wordt beheerst door ons Privacybeleid. Wij zullen hier ten alle tijden zeer zorgvuldig mee omgaan.


 

VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

 

 

 

 

 

 

 

GARANTIES:


Wij garanderen niet dat het gebruik van onze service compleet probleemloos zal zijn en of er door het gebruik van de service onderliggende problemen van uw items aan het licht komen.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van onze service op eigen risico is.

Des al niet te min hebben wij bij Bag Spa met onze liefde voor tassen en jaren lange expertise altijd het beste met uw items voor: Wij streven dan ook altijd naar een prachtig maar vooral natuurlijk resultaat!

 


In geen geval zullen Bag Spa, onze werknemers, gelieerde ondernemingen, stagiairs, leveranciers, aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die zijn aangeschaft met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud die via de service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid ervan.

Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.
 

Vrijwaring:
U stemt ermee in dat Bag Spa, aangesloten dienstverleners, leveranciers, stagiairs en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing opnemen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.
 
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

 


 

 

 

 

 

 

 

Afloop overeenkomst:

Houd er rekening mee dat wij de bevoegdheid dragen om in geval van onjuist gedrag (Discriminatie, bedreiging en of enorme achterdocht) onze overeenkomst te ontbinden zonder toevoeging van reden.

Bag Spa is een bedrijf dat respect hoog in het vaandel heeft staan, ieder persoon die niet respectvol met Bag Spa en/of werknemers omgaat zal direct een ontbinding ontvangen.Deze voorwaarden die door ons op deze site of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en Bag Spa en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen Bag Spa.
 

Toepasselijk recht:
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlandse wetgeving.